Hej!

Emil P & Co är ett familjeföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter i Örebro. Företaget startade redan 1936 med byggnadsrörelse och har sedan dess utvecklats till att i huvudsak syssla med fastighetsförvaltning. Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter. Vi strävar efter att ha nöjda hyresgäster som bor i våra lägenheter.

Anslagstavlan

Med stöd av gällande förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Region Mitt har överenskommelse träffats om att hyrorna från och med 1 april 2016 skall höjas med
mellan 0-2 % beroende på lägenhetens skick och standard.